• Прырода

  Багатая прыродная спадчына Нацыянальнага парка прываблівае сюды шмат экатурыстаў,  цікавасць якіх заснавана на назіраннях за  відамі фаўны ў дзікай прыродзе.

 • Прырода

  Багатае прыродную спадчыну Нацыянальнага парку
  прыцягвае сюды нямала турыстаў,
  дапытлівасць і цікавасць якіх заснаваны на
  назіраннях відаў у дзікай прыродзе.

 • Прырода

  Багатае прыродную спадчыну Нацыянальнага парку
  прыцягвае сюды нямала турыстаў,
  дапытлівасць і цікавасць якіх заснаваны на
  назіраннях відаў у дзікай прыродзе.

Навуковая дзейнасць

Вынікі работы і запланаваная дзейнасць навуковага аддзела НП «Прыпяцкі»

 

Навукова-даследчая дзейнасць у 2016 годзе у Нацыянальным парку «Прыпяцкі» выконвалася структурным падраздзяленнем – навуковым аддзелам. Выдаткі на навуковую дзейнасць: ДПУ «Нацыянальны парк «Прыпяцкі» за кошт выдаткаў рэспубліканскага бюджэту на 2016 год былі выдзелены ў памеры14 000,0 рублей. У папярэднім годзе з указанных сродкаў было расходавана 14 000,0 рублей (100,0% ад запланаваных) на выкананне дзвюх тэм НІР:

– «Навуковае забеспячэнне прыродаахоўнай дзейнасці і ўстойлівага кіравання рэсурсамі ДПУ «НП «Прыпяцкі»» – 12 500,0 рублей;

– «Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах НП «Прыпяцкі» (Летапіс прыроды)» – 1 500,0 рублей.

У 2016 годзе па тэме «Навуковае забеспячэнне прыродаахоўчай дзейнасці і ўстойлівага ўпраўлення рэсурсамі ГПУ «НП «Прыпяцкі» былі атрыманы наступныя важнейшыя вынікі даследаванняў:

– атрыманы дадзеныя па ўзнаўленні дуба чарэшчатага ў частцы пойменных дуброў Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;

– атрыманы дадзеныя па забруджванню 137Cs дзікіх капытных, а таксама па ўдзельнай актыўнасці 137Cs у 8 асноўных прамысловых відаў рыб, якія водзяцца ў Прыпяці і пойменных вадаёмах, у мэтах бяспечнага рыбалоўнага промыслу і рыбалоўнага турызму;

– зроблена апісанне і складзены пашпарты 22 цэнапапуляцый, 11 відаў рэдкіх і знікаючых раслін Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» для выкарыстання ў мэтах аптымізацыі аховы прыродных комплексаў і аб'ектаў, развіцця экалагічнага турызму, лясной сертыфікацыі;

– атрыманы дадзеныя па дынаміцы асноўных лясных і лесабалотных фітацэнозаў на стацыянарах ГПУ «НП «Прыпяцкі»;

– дадзена ацэнка сучаснага стану і ўстаноўлены заканамернасці шматгадовай дынамікі дзікіх капытных жывёл Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;

капытных жывёл Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»; У выніку выканання тэмы 2. «Дынаміка з'яў і працэсаў у прыродных комплексах НП «Прыпяцкі». (Летапіс прыроды) атрыманы матэрыялы асаблівасцей прыродна-кліматычных умоў 2016 года, вывучана гадавая дынаміка грунтовых вод ў асноўных лясных экасістэмах, падагульнены матэрыялы па біяразнастайнасці флоры і фаўны, прааналізаваны змяненні ў раслінных групах, прыведзены дадзеныя колькасці паляваннефаўны, параметры выканання комплексу запаведна-рэжымных мерапрыемстваў, навуковай, лесагаспадарчай, эколага-турыстычнай, выдавецкай і эколага-асветніцкай дзейнасці.

Навуковая навізна і тэарэтычнае значэнне даследаванняў:

– атрыманыя даныя па забруджванню 137Cs дзікіх капытных і даныя па ўдзельнай актыўнасці 137Cs у 8 асноўных прамысловых відаў рыб, якія водзяцца ў Прыпяці;

– у Нацыянальным парку выяўлена 22 новыя месцы знаходжання 11 рэдкіх і знікаючых відаў раслін, занесеных у Чырвоную Кнігу РБ 4-га выдання, якія растуць на тэрыторыі Нацыянальнага парка «Прыпяцкі».

Практычнае значэнне атрыманых вынікаў.

Вынікі і атрыманыя матэрыялы выкарыстаны пры:

– выкананні «Нацыянальнага плана мерапрыемстваў па захаванні і рацыянальным выкарыстанні зуброў»;

– у экатурызме (праведзена 27 экскурсій, 512 экскурсантаў, у тым ліку з замежнымі турыстамі 7 экскурсій, 45 экскурсантаў з 5 краін);

– у экаасветніцкай дзейнасці (выдадзена навуковых артыкулаў – 8, выступленняў па радыё і тэлебачанню – 4).

Матэрыялы і вынікі даследаванняў будуць выкарыстаны ў далейшым:

– пры выкананні Дзяржаўных праграм і планаў мерапрыемстваў;

– пры прыняцці ўпраўленчых рашэнняў па зберажэнні і ўзнаўленні прыродных комплексаў і некаторых іх кампанентаў;

– у прыродахоўнай і прамысловай (лесагаспадарчай, лесакультурнай, паляўнічагаспадарчай) дзейнасці Нацыянальнага парка;

– у экатурыстычнай і эколага-асветніцкай і выдавецкай дзейнасці.

Па выніках даследаванняў апублікаваны 4 навуковыя работы агульным аб'ёмам аб'ёмам 1,61 аўтарскія аркушы, у тым ліку: навуковых публікацый – 1; матэрыялаў канферэнцый – 3.

У 2017 г. прадоўжана выкананне тэмы №1 «Навуковае забеспячэнне прыродаахоўнай дзейнасці і ўстойлівага кіравання рэсурсамі ГПУ «НП «Прыпяцкі» і працягнуты шматгадовыя даследаванні па выкананні неперарыўнай для тэрыторый, якія асабліва ахоўваюцца тэмы №2 «Дынаміка з'яў і працэсаў ў прыродных комплексах НП «Прыпяцкі». (Летапіс прыроды)
Па тэме №1 на 2017 год запланавана працяг даследаванняў па наступных разделах:
1.
Даць лесаводственную ацэнку штучным насаджэнням дуба чарэшчатага Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;
2.  Вызначыць цякучую забруджанасць 137Cs дзікіх капытных Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;
3.
Вывучыць стан папуляцый рэдкіх і знікаючых відаў раслін Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;
4.
Вызначыць змяненне структуры насялення птушак поймы Прыпяці на тэрыторыі Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;

5. Вывучыць стан папуляцый рэдкіх і знікаючых відаў насякомых атрадаў страказы і жорсткакрылых Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;

6. Вывучыць дынаміку асноўных лясных і лесабалотных фітацэнозаў на стацыянарах ДПУ Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»; ;

7. Даць ацэнку сучаснага стану і ўстанавіць заканамернасці шматгадовай дынамікі дзікіх капытных жывёл Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»;
Па тэме №2 згодна з персаналам будуць апісаны асаблівасці дынамікі з' з'яў і працэсаў у прыродных комплексах Нацыянальнага парка, гаспадарчыя мерапрыемствы, вынікі навуковай і асветніцкай работы.

  Агульная сума затрат на навуковыя даследаванні ў 2017 годзе запланавана ў памеры 15 000,0 руб.