• Прырода

  Багатая прыродная спадчына Нацыянальнага парка прываблівае сюды шмат экатурыстаў,  цікавасць якіх заснавана на назіраннях за  відамі фаўны ў дзікай прыродзе.

 • Прырода

  Багатае прыродную спадчыну Нацыянальнага парку
  прыцягвае сюды нямала турыстаў,
  дапытлівасць і цікавасць якіх заснаваны на
  назіраннях відаў у дзікай прыродзе.

 • Прырода

  Багатае прыродную спадчыну Нацыянальнага парку
  прыцягвае сюды нямала турыстаў,
  дапытлівасць і цікавасць якіх заснаваны на
  назіраннях відаў у дзікай прыродзе.

Сертыфікацыя Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі савет)

Агульнавядома, што ляснымі рэсурсамі і звязанымі з імі зямлямі павінны кіраваць так, каб задавальняць сацыяльныя, эканамічныя, экалагічныя, культурныя і духоўныя патрэбы цяперашніх і будучых пакаленняў. Акрамя таго, па меры ўсведамлення грамадствам пагрозы дэградацыі і знішчэння лясоў, спажыўцы захацелі мець гарантыю таго, што, купляючы прадукцыю ляснога комплексу, яны не шкодзяць і не знішчаюць лес, а хутчэй наадварот, садзейнічаюць захаванню лясных рэсурсаў для будучыні. У адказ на гэтыя патрабаванні на рынку сталі з'яўляцца праграмы сертыфікацыі і самасертыфікацыі лясной прадукцыі.

Лясны апякунскі савет, (Forest Stewardship Council®) - гэта міжнародная арганізацыя, якая акрэдытуе сертыфікуе арганізацыю, гарантуючы такім чынам, што правядзенне сертыфікацыі будзе адпавядаць яе патрабаванням.

Мэтай Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет) з'яўляецца падтрымка экалагічна адказнага, сацыяльна выгаднага і эканамічна жыццяздольнага карыстання сусветнымі лясамі шляхам распрацоўкі агульнапрызнаных, якія заслугоўваюць даверу, стандартаў догляду лесу.

Экалагічна адказнае лесакарыстанне гарантуе, што нарыхтоўка драўніны і недраўнінных прадуктаў лесу не пагражае біяразнастайнасці, не зніжае прадукцыйнасць і экалагічныя функцыі лесу. Сацыяльна арыентаваная лесакарыстанне забяспечвае як мясцовае насельніцтва, так і грамадства, у цэлым, выгодамі ад лесакарыстання ў доўгатэрміновай перспектыве, а таксама стварае для мясцовага насельніцтва стымулы для захавання лясных рэсурсаў і вядзення лясной гаспадаркі, заснаванага на доўгатэрміновым планаванні.

Эканамічна ўстойлівае лесакарыстанне азначае, што лесакарыстанне пабудавана і ажыццяўляецца такім чынам, што забяспечвае дастатковую эканамічную выгоду без страт для лясных рэсурсаў, якасці экасістэмы і без шкоды для мясцовага насельніцтва. Супярэчнасці паміж неабходнасцю атрымання фінансавага прыбытку і прынцыпамі адказнага лесакарыстання могуць быць мінімізаваны шляхам прыкладання намаганняў у вытворчасць лясной прадукцыі глыбокай перапрацоўкі.

Выгоды. Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет) з'яўляецца міжнароднай арганізацыяй, якая падтрымлівае сістэму, якая дае магчымасць усім бакам, чые інтарэсы звязаны з ляснымі ўзаемаадносінамі, ажыццяўляць дзейнасць, мэта якой адказнае лесакарыстанне.

Forest Stewardship Council®(Лясны апякунскі Савет) дае ўладальнікам лесу, арганізацыям, кіраўнікам ляснымі рэсурсамі, перапрацоўчым кампаніям, не дзяржаўным арганізацыям і іншым зацікаўленым групам роўны доступ і права голасу ў механізме кіравання і карыстання ляснымі рэсурсамі, які з'яўляецца дэмакратычным, празрыстым і забяспечвае роўны доступ да кіравання .

Акрамя таго Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет), забяспечвае дадатковы эфект, які складаецца ў наступным:

– міжнароднае прызнанне той ідэі, што лесакарыстанне не павінна падвяргаць рызыцы прыроднае лясное багацце і лясныя аперацыі павінны адказваць гэтай ідэі;

– магчымасць знаходжання новых рынкаў для прадукцыі, сертыфікаванай па схеме ЛПС і звязанае з гэтым прызнанне рынкам неабходнасці адказнага лесакарыстання;

– магчымасць узаемадзеяння паміж рознымі бакамі, звязанымі ў працэс развіцця адказнага лесакарыстання - лесаўладальнікамі, сацыяльнымі, экалагічнымі арганізацыямі з мэтай вырашэння праблем, якія ўзнікаюць у лясных адносінах;

– гарантыя для будучых пакаленняў, што яны будуць мець магчымасць атрымліваць выгоду ад карыстання ляснымі рэсурсамі;

– гарантыя таго, што практыка лесакарыстання будзе адказнай, якая мае станоўчую дынаміку ў сваім развіцці;

– гарантыя павагі правоў уладальнікаў лясных рэсурсаў;

–гарантыя легальнасці лесакарыстання;

– гарантыя павагі правоў работнікаў і карэннага насельніцтва;

– гарантыя таго, што тэрыторыі, якія маюць прыродную каштоўнасць і месца, дзе віды, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, не будуць падпадаць пад негатыўнае ўздзеянне;

– магчымасць выкарыстання таварнага знака Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет), які дэманструе, што дадзеная прадукцыя атрымана ў выніку легальнага і адказнага лесакарыстання;

– магчымасць адкрыцця новых рынкаў для прадукцыі, сертыфікаванай па схеме Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет);

– магчымасць атрымання падтрымкі адказнага лесакарыстання з боку ўлад усіх узроўняў.

Сертыфікацыя па схеме Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет) ажыццяўляецца органамі сертыфікацыі, акрэдытаванымі ў сістем Forest Stewardship Council®(Лясны апякунскі савет). Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет), як арганізацыя, якая не ажыццяўляе лясную сертыфікацыю. Дзякуючы гэтаму, Forest Stewardship Council®(Лясны апякунскі Савет) мае магчымасць захаваць незалежны падыход пры распрацоўцы патрабаванняў і стандартаў, а таксама незалежнае стаўленне да сертыфікацыйных кампаній.

Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі Савет) ажыццяўляе штомесячнае абнаўленне інфармацыі аб сертыфікатах, выдадзеных органамі па сертыфікацыі, акрэдытаванымі ў сістэме Forest Stewardship Council® (Лясны апякунскі савет).

Біяразнастайнасць Нацыянальнага парка "Прыпяцкі"

У цяперашні час спіс флоры НП «Прыпяцкі» ўключае 927 відаў вышэйшых сасудзістых, 196 відаў мохападобных раслін, 321 водарасцей.

Фаўна пазваночных жывёл парка налічвае 364 віды. У тым ліку: 51 від млекакормячых (91,1% ад фаўны Беларускага Палесся); 254 віды птушак (90,4%), 7 відаў гадаў (100%), 13 відаў земнаводных (100%), 48 відаў рыб (95%).

Спіс раслін, занесеных уЧырвоную Кнігу РБ, якія сустракаюцца на тэрыторыі Нацыянальнага парка «Прыпяцкі» і ЭЛПГ "Ляскавічы"

Жывёлы, занесеныя ў Чырвоную Кнігу РБ, якія сустракаюцца на тэрыторыі ДПУ НП «Прыпяцкі» і ЭЛПГ "Ляскавічы"

Карта месцаў пражывання жывёл, занесеных у Чырвоную Кнігу РБ, якія жывуць на тэрыторыі Нацыянальнага парка.

Карта-схема месцаў знаходжання раслін, імхоў, лішайнікаў, занесеных у Чырвоную Кнігу РБ на тэрыторыі Нацыянальнага парка.

Карты-схемы чырвонакніжных жывёл і раслін, выяўленых на тэрыторыі ЭЛПГ "Ляскавічы"..

Спісархеалагічных помнікаў Нацыянальнага парка «Прыпяцкі»

Спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей ЭЛПГ "Ляскавічы"


Пералік участкаў лесу з мэтавым рэжымам аховы

Найменне

Лясніцтва

Квартал

Ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння "Сярэдняя Прыпяць", 2681 га

Жыткавіцкае(ЭЛПГ «Ляскавічы»)

62-65 / 162-165, 81-88 / 181-188, 100-108 / 201-209, 114-118 / 215-219

Помнік прыроды рэспубліканскага значэння «Дуб чарэшчаты», 10 га

Данілавіцкае лясніцтва (ЭЛПГ Ляскавічы)

 

29

Высокапрадуктыўныя дрэвастоі

Азяранскі

Перароўскае

Млыноцкае

Сіманіцкае

58,92,93,139,140,306

41,69,111

542,543,555

571,574,589,591,595,626Сосны -веліканы

Найдзёнскае

Рычаўскае

Млыноцкае

57

245

580

Дубы-волаты

Рычаўскія

Азяранскі

329

142

Граб-волат

Азяранскі

306

Участкі лесу з наяўнасцю сталых пробных плошчаў

Рычаўскі

Азяранскі

Перароўскае

Снядзінскага

Млыноцкае

Сіманіцкае

136,181,301

144,191,305,306

2,3,9,19,21,44,73,111,159

48,50

534,559,580,601

595,615

Лесу высокай прыродаахоўнай каштоўнасці

Праграма маніторынгу Лясоў Высокай Прыродаахоўнай Каштоўнасці

Інфармаванне зацікаўленых бакоў

Працэдура па вызначэнні і ўліку Лясоў з высокай прыродаахоўнай каштоўнасцю

Кіраўніцтва і супрацоўнікі ГПУ НП "Прыпяцкі" адкрытыя для зносін і просяць ўсе зацікаўленыя бакі звяртацца па пытаннях, якія ўзнікаюць у зацікаўленых бакоў, паведамляць нам інфармацыю як пазітыўную, так і негатыўную. Тэлефоны спецыялістаў, адказных за сертыфікацыю: (802350) 5- 70-85, 5-70-86. Е-mail: mark-siv@tut.by.